Bakterie w moczu

Bakterie w moczu wykrywa się za pomocą specjalnego badania próbki moczu nazywanego posiewem moczu. Badanie to jest wykonywane w laboratorium mikrobiologicznym.

Bakterie w moczu - posiewPosiew moczu pozwala nie tylko na wykrycie bakterii w moczu, ale także na ustalenia gatunków bakterii występujących w moczu oraz określenie na działanie jakich antybiotyków bakterie te są wrażliwe. Takie zestawienie bakterii oraz ich lekowrażliwości nazywa się antybiogramem.

W warunkach fizjologicznych, jedynym miejscem w układzie moczowym, gdzie występują bakterie są okolice cewki moczowej. Dlatego bardzo ważane jest, aby podczas pobierania próbki moczu nie zanieczyścić jej florą fizjologiczną, a także aby pobrać próbkę do jałowego (pozbawionego bakterii) pojemnika i dostarczyć ją do laboratorium jak najszybciej.

Norma to brak obecności bakterii w moczu.

Norma, czyli sytuacja prawidłowa to brak obecności bakterii w moczu (tzw. mocz jałowy). Natomiast sytuacja, gdy wykryto bakterie w moczu, nazywana jest bakteriomoczem (bakteriurią). Występowanie w moczu bakterii w odpowiednim stężeniu jest równoznaczne z rozpoznaniem zakażenia układu moczowego. Przy czym jeśli występują wyraźne objawy infekcji układu moczowego to do potwierdzenie zakażenia wystarczy obecność co najmniej 1000 żywych bakterii w 1 mililitrze moczu, a w przypadku braku objawów przyjmuje się, że do rozpoznania zakażenia konieczne jest co najmniej 100000 bakterii w 1 ml moczu.

Występowanie w moczu bakterii w odpowiednim stężeniu jest równoznaczne z rozpoznaniem zakażenia układu moczowego.

Bakteryjne zakażenie układu moczowego leczy się za pomocą antybiotyków. Niestety w ostatnich czasach, m.in. ze względu na dużą ilość przyjmowanych antybiotyków, niektóre szczepy wykazują odporność na niektóre rodzaje antybiotyków. Dlatego dobranie skutecznej terapii w przypadku bakteryjnej infekcji układu moczowego wymaga dokładnego określenia z jakim rodzajem bakterii mamy do czynienia oraz zbadanie na działanie jakich antybiotyków dane bakterie są wrażliwe.

Bakterie w moczu - lekarzPamiętaj! Zawsze skontaktuj się z lekarzem, jeśli badanie wykaże obecność bakterii w moczu!

W przypadku, gdy wykryjesz bakterie w moczu zawsze konieczny jest kontakt z lekarzem w celu ustalenia sposobu leczenia. W żadnym wypadku nie należy samemu, bez konsultacji z lekarzam, samemu dobierać terapii. Błędnie dobrane lub niepotrzebnie podane antybiotyki nie tylko nie wyleczą, ale też dodatkowo osłabią Twój układ odpornościowy.